Historia Zespołu Śpiewaczego Mlądz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2017

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO "MLĄDZ"

W roku 1984 z inicjatywy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Otwocku pana Ryszarda Budzynowskiego, pani Marii Witan oraz pani Stanisławy Szafraniec powstaje w Klubie “Mlądz” zespół ludowy, pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca “Mlądz”. Zespół swoją nazwę przyjął od nazwy wsi Mlądz.

W skład zespołu tanecznego wchodzili: Walenty Wachnicki, Jan Masłowski, Marek Dąbała, Zbyszek Dąbała, Edyta Kot, Wojciech Turowiecki, Dariusz Kapica, Tomasz Lechniak, Piotr Makowski, Marek Kałoski, Krzysztof Melibruda, Zbyszek Kałoski, Renata Skiermont, Monika Skiermont, Renata Szczepańska, Ewa Szczucka, Aneta Rak, Renata Malesa, Małgorzata Frelik, Iwona Witan, Agnieszka Ajdacka, Hanna Marciszewska.

 

 

W skład zespołu śpiewaczego wchodziły panie: Irena Wojnarowicz, Maria Wachnicka, Teresa Dorsz, Regina Lech, Janina Mirosz, Krystyna Masłowska, Czesława Rajewska, Maria Witan, Stanisława Szafraniec.

W tym okresie w pracę zespołu zaangażowany jest również pan Jan Masłowski, który wzbogaca występy przygrywając zespołowi na akordeonie.

Pierwsze występy zespołu odbywały się w strojach łowickich, wypożyczanych z Teatru im. S. Jaracza w Otwocku oraz strojach szytych własnoręcznie przez panią Alinę Cichoń.

Z czasem przy wsparciu Banku Spółdzielczego w Otwocku i środowiska otwockiego, zespół pozyskał środki na częściowy zakup strojów regionalnych - kołbielskich – wykonanych przez spółdzielnię „Cepelia”.

Zespół zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia m.in. zajął I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Form Tanecznych „Wiosna 89'” w Warszawie.

W roku 1990 stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury objął pan Wojciech Gałecki, który z dużym zaangażowaniem kultywował tradycje ludowe poprzez rozwijanie zespołu.

W tym okresie zespół otrzymał kompletne stroje, brał udział w wielu przeglądach i festiwalach, rozpoczął współpracę z Towarzystwem Etnochoreologicznym polegającą m. in. na konsultacjach etnochoreologicznych z panią dr Grażyną Dąbrowską.

Skład zespołu w tym czasie ulega zmianie. Młodzież dorasta, osoby starsze wiekiem odchodzą. Zainteresowanie kultywowaniem ludowych tradycji jednak nie zanika.

Do zespołu zapisują się inne osoby, a wśród nich: Małgorzata Malesa, Michał Rostek, Rafał Rostek, Konrad Rostek, Tomasz Słyk, Przemek Osuch, Krzysztof Książek, Monika

Do zespołu zapisują się inne osoby, a wśród nich: Małgorzata Malesa, Michał Rostek, Rafał Rostek, Konrad Rostek, Tomasz Słyk, Przemek Osuch, Krzysztof Książek, Monika Makarewicz, Magdalena Wachnicka, Sylwia Malesa, Katarzyna Woźniak, Ewa Cieślak, Mariusz Skarżyński, Beata Skarżyńska.

Na przełomie lat 1993 – 1994 zespół zawiesił swoją działalność.

W roku 1994 zespół został reaktywowany i wznowił pracę pod kierunkiem pani Małgorzaty Malesy, która objęła funkcję instruktora.

Od tego roku zespół funkcjonuje jako Zespół Śpiewaczy “Mlądz”.

Od roku 1994 w skład zespołu śpiewaczego wchodziły panie:Janina Mirosz, Czesława Rajewska, Stanisława Szafraniec, Zofia Hnitecka, Janina Chmiel, Marianna Firląg, Wanda Jaskaczek, Genowefa Gostyńska, Genowefa Grochal, Janina Łukawska, Leokadia Kamińska, Beata Lechniak.

W czerwcu 1995 roku zespół wystąpił na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zajmując III miejsce. Kategoria w której uczestniczył zespół była reprezentowana przez 29 województw.

W tym samym roku zespół wziął udział w X koncercie z cyklu „ Prezentacje Arcydzieł Tradycyjnej Muzyki Polskiej Wsi” organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Filharmonię Narodową i Polskie Towarzystwo Etnograficzne pod tytułem „Pieśni ojczystej ziemi”. Koncertował w Filharminii Narodowej w Warszawie oraz uczestniczył w nagraniach radiowych. Zespół wystąpił z repertuarem „Pieśni i przyśpiewki kołbielskie”. W tym czasie muzycznie zespół wspierał pan Tadeusz Wiącek z Mińska Mazowieckiego przygrywając na harmonii polskiej, trzyrzędowej.

W 1996 r. zespół zajął II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych Piaseczno 96'.

W 1997 r. powołano Otwockie Centrum Kultury, którym początkowo kierował pan Jan Tabencki a od 2005 r. pan Jacek Czarnowski. W struktury nowopowstałej instytucji włączono Klub “Mlądz” wraz z zespołem śpiewaczym.

W 1999 roku do zespołu śpiewaczego dołączyły panie: Julianna Dyzio, Janina Malczyk, Antonina Dąbrowska, następnie Janina Rzyśkiewicz, Henryka Odolak, Janina Mianowska.

26 czerwca 1999 roku zespół po raz kolejny zajął III miejsce w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

W roku 1999 zespół śpiewaczy pod kierunkiem pani Małgorzaty Malesy oraz przy współpracy pani dr Grażyny Dąbrowskiej opracował i wystawił widowisko obrzędowe zatytułowane „Wesele kołbielskie”.

W latach 2000-2002 – zespół kontynuował swoją działalność pod kierunkiem pana Remigiusza Radosława Mazura (Hanaja).

W latach 2002 - 2010 zespół wziął udział w przeglądach, festiwalach jak również aktywnie działał na rzecz upowszechniania kultury regionu poprzez występy w ośrodkach miejskich, szkołach, przedszkolach, klubach seniora itp.

Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim: