Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

W związku z przekazaniem przez widzów danych osobowych (numer telefonu. imię i nazwisko, podpis/parafka), Miejski Ośrodek Kultury Turystyki i Sportu w Otwocku informuje, iż na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@dabrowski-kancelaria.pl
  3. Dane osobowe przekazane przez widzów będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora Danych obowiązku zapewnienia przestrzegania i weryfikacji wymogu przestrzegania wymogów sanitarnych, w tym zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami w tym zakresie). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia ich przekazania. Po upływie tego okresu dane zostaną trwale usunięte.
  5. Odbiorcami danych mogą być podmioty państwowe lub samorządowe, które na podstawie obowiązujących przepisów upoważnione są do ich uzyskania. 
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadku przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystki i Sportu

w Otwocku

Tomasz Winnicki

 

 

Artykuły

Przejdź do - ceramiczne%20z-p-t

Ceramiczne Z-P-T

Zapraszamy serdecznie na piątkowe Z-P-T
 
  10.12.2021  godz.17:00
 
 
 
8 grudnia 2021
Monika Jabłońska
Czytaj więcej o: Ceramiczne Z-P-T